Kontakty


prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. dr.h.c.

ředitel projektu ICT (2010-2018)

Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.

ředitel projektu (od 2018)

Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17.listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba


Tel.: +420 596 995 287
E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz

 

 

Ing. Martin Klempa, Ph.D.

zástupce ředitele ICT za VŠB-TUO

Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17.listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba


Tel.: +420 597 325 496
E-mail: martin.klempa@vsb.cz

 

 

doc. Ing. Richard ŠŇUPÁREK, CSc.

zástupce ředitele ICT za ÚGN


Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba

Tel.: +420 596 979 351
Mobil: +420 603 833 355
E-mail: richard.snuparek@ugn.cas.cz

 

 

© 2021 VŠB-TU Ostrava