Kontakty na pracoviště

 

 

PRACOVIŠTĚ
ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK
TELEFON
E-MAIL
Laboratoř fyzikálně-chemických metod
Ing. Jan Thomas, Ph.D.
+420-597 329 391
+420-597 329 383
jan.thomas@vsb.cz
Laboratoř instrumentální neutronové aktivační analýzy
doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
+420-597 323 100
petr.alexa@vsb.cz
Laboratoř mikrokalorimetrie a elektrochemie
Ing. Jan Thomas, Ph.D.
+420-597 329 391
+420-597 329 383 
jan.thomas@vsb.cz
Laboratoř stimulace vrtů a ložisek uhlovodíků
prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
+420-597 323 529
petr.bujok@vsb.cz
Laboratoř tepelných vlastností, reologie a koroze stavebních materiálů
Ing. Pavel Mec

+420 597 321 985
+420 597 321 952

pavel.mec@vsb.cz
Pracoviště bezpečnostních analýz
prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
+420-597 322 833
ales.bernatik@vsb.cz
Pracoviště elektronové mikrosondy
Dr. Ing. Dalibor Matýsek
+420-597 324 540
dalibor.matysek@vsb.cz
Pracoviště mikrobiologie
doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
+420-597 323 501
nada.rapantova@vsb.cz
Pracoviště izotopové analýzy
Ing. Tomáš Tomšej
+420-597 329 303
tomas.tomsej@vsb.cz
Pracoviště RTG difrakce
Dr. Ing. Dalibor Matýsek
+420-597 324 540
dalibor.matysek@vsb.cz
Pracoviště Ramanovské mikrospektrometrie
Ing. jiří Mališ, Ph.D.
+420-597 324 171
jiri.malis@vsb.cz
Pracoviště tepelných, hydraulických a mechanických procesů v horninách
doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.
+420-596 979 334
jiri.scucka@ugn.cas.cz
Pracoviště tomografických metod
Ing. Kamil Souček, Ph.D.
+420-596 979 218
kamil.soucek@ugn.cas.cz
Pracoviště vodního paprsku
Ing. Josef Foldyna, CSc.
+420-596 979 328
josef.foldyna@ugn.cas.cz
Pracoviště vysokoteplotní a vysokotlaké termické analýzy
doc. Ing. Marek Večeř, PhD.
+420-597 324 230
marek.vecer@vsb.cz
Pyrolýzní laboratoř GC-TOF
Ing. Tomáš Tomšej
+420-597 329 303
tomas.tomsej@vsb.cz
Laboratoř LC-MS
Ing. Tomáš Tomšej
+420-597 329 303
tomas.tomsej@vsb.cz
 

 

 

 

 

 


© 2021 VŠB-TU Ostrava