Management

 

ředitel ICT
Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
(od r. 2018)
zástupce ředitele za VŠB-TUO
manažer pro infrastrukturu
manažer marketingu

Ing. Martin Klempa, Ph.D. 

vedoucí výzkumného programu 1
 Ing. Martin Klempa, Ph.D.
vedoucí výzkumného programu 2
Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
zástupce ředitele za UGN
manažer pro výzkum
doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
finanční manažer
Ing. Miroslava BENDOVÁ, Ph.D.
manažer rizik
Ing. Eva KLUZOVÁ
administrátor
Ing. Monika MÁDROVÁ, Ph.D.

 


© 2021 VŠB-TU Ostrava