Management

 

ředitel ICT
prof. Ing. Vladimír SLIVKA, CSc., dr. h. c.
zástupce ředitele za VŠB-TUO
manažer pro infrastrukturu
manažer marketingu

 Ing. Jan THOMAS, Ph.D. (od 4/2016)

vedoucí výzkumného programu 1
 Ing. Martin Klempa, Ph.D. (od 4/2016)
vedoucí výzkumného programu 2
Ing. Jan THOMAS, Ph.D. (od 1/2016)
zástupce ředitele za UGN
manažer pro výzkum
doc. Ing. Richard ŠŇUPÁREK, CSc.
finanční manažer
Ing. Miroslava BENDOVÁ, Ph.D.
manažer rizik
Ing. Eva KLUZOVÁ
administrátor
Ing. Monika MÁDROVÁ, Ph.D.

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava