Vedoucí výzkumných programů

 

 

Výzkumný program Vedoucí výzkumného programu
VP1- Vícefázové horninové prostředí
Ing. Martin Klempa, Ph.D.
VP2 - Nové environmentálně šetrné technologie Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.

© 2021 VŠB-TU Ostrava