Vedoucí výzkumných programů

 

 

Výzkumný program Vedoucí výzkumného programu
VP1- Vícefázové horninové prostředí
Ing. Martin Klempa, Ph.D. (od 4/2016)
doc. RNDr. Václav DOMBEK, CSc. (do 3/2016)
VP2 - Nové environmentálně šetrné technologie Ing. Jan THOMAS, Ph.D. (od 1/2016)
doc. Ing. Jiří FRIES, Ph.D. (do 12/2015)

© 2018 VŠB-TU Ostrava