Projekty

Infrastruktura pro analytiku vybraných surovin, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/19.0379 (2015, OP VaVpI)

Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (2014-2019, TA ČR)

Hodnocení koncentrací PAU a těžkých kovů na povrchu odvalů a v okolí průmyslových podniků (2013-2015, OP PS ČR - Polsko)

ICT - Projekt udržitelnosti (2015-2019, NPU I)


© 2021 VŠB-TU Ostrava