Výstupy

 

Výstupy projektu budou nové teoretické poznatky, uplatněné jako patenty a užitné vzory a publikované v odborných časopisech, ale také výsledky aplikované formou poloprovozů a ověřených technologií a realizované jako výrobky firem, spolupracujících v rámci smluvního výzkumu. Mezi uživatele výstupů projektu budou patřit průmyslové podniky působící nejen v Moravskoslezském kraji a zejména podniky sdružené v oborových klastrech regionu – strojírenský, energetický, chemický stavební a další, pro uplatnění synergie mezi výzkumnými programy v rámci Op VaVpI a OP PI. Velmi důležitým výstupem je okamžité využití nových poznatků ve vzdělávání a při výchově mladých vědeckých pracovníků. 
 

Odkazy:

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (2011-2014)
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=ED2.1.00%2F03.0082

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin - Projekt udržitelnosti (2015-2019)
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=LO1406

 

 

 


© 2021 VŠB-TU Ostrava