Workshop 26. 4. 2013

Prezentace:

1-Martinec et al.pdf - CARBON DIOXIDE AND THE ROCK MASSIF
2-Vaculíková.pdf - Aplikace pokročilých metod ič spektroskopie při analýze mineralogického složení hornin
3-Alexa, Količová.pdf - GAMA RADIOAKTIVITA DEŠTĚ V LEDNU 2013 V OSTRAVĚ
4-Mališ.pdf - Sanační a výplňové směsi připravené pro komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla
5-Vaclavik.pdf - Sanační malta s tepelně izolačním účinkem na bázi PUR pěny po ukončení životního cyklu
6-Smatanová, Večeř.pdf - Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů
7-Klempa.pdf - Výzkum kolektorských vlastností vybraných horninových vzorků z hlediska možné geosekvestrace CO2
8-Porzer.pdf - Posouzení vhodnosti aplikace povrchově aktivních látek (PAL) pro potřeby zvýšení vytěžitelnosti ložisek uhlovodíků


© 2021 VŠB-TU Ostrava