Workshop 27. 4. 2011

loga_ict

Úvodní prezentace děkana Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a ředitele projektu prof. Ing. Vladimíra SLIVKY,  CSc., dr.h.c.

Výzkumný program 1 - Vícefázové horninové prostředí, vedoucí výzkumného programu RNDr. Václav Dombek, CSc.
Výzkumný program 2 - Nové environmentálně šetrné technologie doc. Ing. Jiří FRIES, Ph.D


© 2021 VŠB-TU Ostrava